Partneři
Kotva
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Odkaz na starý web

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Zápis do 1. třídy ve školním roce 2022 - 2023

Vloženo: 17.2.2022 | Autor: Mgr. Radka Hubálková | Zobrazeno: 87x | Upraveno: 17.2.2022 | Upravil: Mgr. Radka Hubálková
Pro školní rok 2022-2023 proběhne zápis do 1. třídy ve dnech 25. a 26. dubna 2022.

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

 • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2022 šesti let.
 • Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky je možno vyzvednout v ředitelně školy ve dnech 25.a 26. dubna 2022 nebo získat v příloze tohoto textu. Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je třeba doručit ředitelství školy nejpozději v době zápisu.
 • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2021), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
 • Každé dítě dostane u zápisu identifikační (registrační) číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.

K ZÁPISU JSOU POTŘEBNÉ NÁSLEDUJÍCÍ DOKUMENTY

 • kopie rodného listu dítěte
 • přihláška dítěte k zápisu k povinné školní docházce (k dispozici v příloze tohoto textu)
 • zápisní list pro školní rok 2022-2023 (k dispozici v příloze tohoto textu)
 • kopie rozhodnutí o odkladu školní docházky – pouze v případě, že byl v roce 2021 udělen odklad školní docházky

POTŘEBNÉ DOKUMENTY MOHOU ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DORUČIT NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY:

 • do datové schránky školy (ID datové schránky: fiisb9c)
 • e – mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na e – mailovou adresu: hubalkova.radka@zsprce.cz
 • poštou na adresu: Základní škola praktická, Neklanova 1807, 413 01 Roudnice nad Labem
 • osobním podáním ve škole (v případě osobního podání žádosti ve škole si, prosím, předem domluvte s ředitelkou školy telefonicky termín (telefon 775 41 51 41)
 • bližší informace je možno získat na telefonu 775 41 51 41 nebo při osobní návštěvě školy

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ:

 • Ve školním roce 2022-2023 bude otevřena jedna první třída s celkovým maximálním počtem 14 žáků.
 • Přednostně budou do prvního ročníku přijaty děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Základní školy praktické, Neklanova 1807, Roudnice n. L.
 • V případě volné kapacity do určeného počtu 14 žáků budou přijaty děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod.

 

SOUBORY KE STAŽENÍ:

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.